Rzeczoznawcy Majątkowi - PARTNER W BIZNESIE

Zapraszamy do korzystania z nowego modułu "OFERTY WSPÓŁPRACY - PARTNER W BIZNESIE" działającego według opisanych poniżej zasad.

Celami modułu jest zaprezentowanie "OFERT WSPÓŁPRACY - PARTNER W BIZNESIE" rzeczoznawców majątkowych - dyplomowanych absolwentów specjalistycznego kursu "WYCENA DLA CELÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO", rekomendowanych przez Fundację, jako wysokiej klasy specjaliści w zakresie wyceny nieruchomości sporządzanych dla zabezpieczenia wierzytelności banków uniwersalnych i hipotecznych. Program kursu, tryb egzaminu pisemnego teoretycznego i praktycznego oparte są na standardach europejskich, dzięki współpracy z jednostką certyfikacyjną Hyp Zert GmbH, która posiada akredytację zgodną z normą europejską EN 45013/ISO 17024 w zakresie wyceny bankowo-hipotecznej, znak "Approved by TEGoVA" i "Approved by RICS". Specjalistyczny kurs obejmuje ponad 60 godzin zajęć w formie wykładów i warsztatów praktycznych (bieżąca oferta na stronie internetowej).

Funkcja wyszukiwarki umożliwia szybki wybór poszukiwanego eksperta - rzeczoznawcy majątkowego według kategorii:

  1. nazwa województwa/województw,
  2. rodzaje nieruchomości (lokale i domy mieszkalne 1-rodzinne, nieruchomości mieszkaniowe wielorodzinne, nieruchomości biurowo-administracyjne, nieruchomości magazynowe, centra logistyczne, nieruchomości handlowe, nieruchomości przemysłowo-produkcyjne, nieruchomości rolne i leśne),
  3. przedmiot współpracy (operaty szacunkowe, ekspertyzy bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości, opracowania i analizy stanu technicznego nieruchomości, analizy ekonomiczne nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych, inne opracowania i analizy niestanowiące operatu szacunkowego),
  4. język wykonywania przedmiotu współpracy (angielski, niemiecki, francuski, rosyjski, polski),
  5. dodatkowe wymagania dotyczące korzystania z baz danych.

Po zaznaczeniu żądanych pól, użytkownicy modułu uzyskują tabelaryczny wynik z możliwością uzyskania danych szczegółowych (np. nazwa firmy, adres, forma prowadzonej działalności, telefon).

Zasady zgłaszania zastrzeżeń do przedmiotu zlecenia


Lista absolwentów kursu - WYCENA DLA CELÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO

Lista osób, które uczęszczały na zorganizowany przez Fundację na Rzecz Kredytu Hipotecznego Specjalistyczny kurs WYCENA DLA CELÓW KREDYTU HIPOTECZNEGO ze szczególnym uwzględnieniem PRAKTYCZNYCH ASPEKTÓW OKREŚLANIA BANKOWO-HIPOTECZNEJ WARTOŚCI NIERUCHOMOŚCI oraz w związku z jego ukończeniem złożyły z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy składający się z części teoretycznej i praktycznej.

Opiekę merytoryczną nad kursem oraz nad egzaminem końcowym sprawowała jednostka certyfikacyjna, posiadająca akredytację zgodną z normą europejską EN 45013 w zakresie wyceny bankowo-hipotecznej oraz znak "Approved by TEGoVA" oraz "Approved by RICS".

Przedmiotem egzaminu praktycznego było sporządzenie ekspertyzy mającej na celu określenie propozycji bankowo-hipotecznej wartości nieruchomości.