ZASADY ZGŁASZANIA ZASTRZEŻEŃ DO PRZEDMIOTU ZLECENIA

Dynamicznie rozwijający się rynek nieruchomości w Polsce podkreśla, jak istotna jest rzetelna i fachowa obsługa w zakresie określania wartości nieruchomości, będących podstawą do udzielania kredytów mieszkaniowych i komercyjnych zabezpieczonych hipoteką, a także analiz i opracowań dotyczących nieruchomości. Fundacja od 8 lat prowadzi działalność szkoleniową w zakresie wyceny dla celów kredytu hipotecznego udzielanego przez banki uniwersalne i hipoteczne.

Fundacja nie ponosi odpowiedzialności i nie daje rękojmi za jakość sporządzonych przez rzeczoznawców majątkowych - dyplomowanych absolwentów prac (wycen/ekspertyz), jednakże użytkownicy portalu mogą przesyłać do Fundacji udokumentowane zastrzeżenia do sporządzonych wycen/ekspertyz.

Zastrzeżenia mogą zgłaszać wyłącznie zleceniodawcy wycen i opracowań niebędący osobami fizycznym, (instytucje finansowe). Zastrzeżenia muszą być zgłoszone przez stronę zamawiającą w formie pisemnej, wraz z udokumentowaniem przedmiotu i przyczyn zastrzeżenia, na adres Fundacji (Al. Stanów Zjednoczonych 68, 04-036 Warszawa).

Fundacja na Rzecz Kredytu Hipotecznego nie jest uprawniona do podejmowania jakichkolwiek działań mających na celu spowodowanie wszczęcia postępowania z tytułu odpowiedzialności zawodowej (przez Ministra właściwego do spraw budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej zgodnie z art. 194 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, Dz. U. Nr 261, poz. 2603, 2005 r. ze zm.) lub odpowiedzialności karnej. Fundacja zastrzega możliwość usunięcia w udokumentowanych przypadkach "OFERT WSPÓŁPRACY - PARTNER W BIZNESIE" rzeczoznawców majątkowych z portalu Fundacji.

Dane zamieszczone na portalu Fundacji opierają się na danych przekazanych do zamieszczenia przez dyplomowanych absolwentów, którzy zobowiązali się do ich aktualizacji. Fundacja nie ponosi za nie odpowiedzialności za wyjątkiem informacji o ukończeniu kursu i pozytywnym złożeniu wymaganych przez Fundację egzaminów.